banner new-2

Công ty cổ phần xi măng Kiên Giang

 • Mô tả

  Công ty cổ phần xi măng Kiên Giang trực thuộc công ty cổ phần đầu tư xây HUD Kiên Giang. Được thành lập ngày 08/11/2004 quyết định số 2808/QĐ.UB của Chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công Ty Xi Măng Kiên Giang, thành Công Ty Cổ Phần Xi Măng Kiên Giang.

 • Xem thêm...

  Nhà đẹp

  Lượt truy cập

  Đang truy cập
  8
  Hôm nay
  28
  Hôm qua
  86
  Tuần này
  479
  Tuần trước
  70184
  Tháng này
  1780
  Tháng trước
  4906
  Tổng cộng
  71362

  QH cổ đông

  TÀI LIỆU_ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

  Xem thêm...

  BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

 • Mô tả

   

   

  STT NỘI DUNG Link tải tài liệu
  1 Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang năm 2023 icon pdf Xem và tải tài liệu tại đây
  2 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 icon pdf Xem và tải tài liệu tại đây
  3 Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 icon pdf Xem và tải tài liệu tại đây
 • Xem thêm...

  Thông Báo - Điều chỉnh Lịch Họp ĐHĐ Cổ Đông Năm 2023

 • Mô tả

  1. Thư mời V/v Điều chỉnh lịch họp ĐHĐ Cổ đông năm 2023    PDF  Link xem và tải tại đây

   

  2. Thư mời tham dự họp ĐHĐ Cổ đông năm 2023                       PDF  Link xem và tải tại đây

   

   

 • Xem thêm...

  TÀI LIỆU - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

 • Mô tả

  1. Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ thường Niên Năm 2023                              icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  2. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường Niên Năm 2023                                 icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  3. Giấy đăng ký và Giấy UQ ĐHĐCĐ thường Niên Năm 2023                     icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  4. Báo cáo BGĐ hoạt động SXKD 2022 và KHSXKD  2023                           icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  5. Báo cáo hoạt động HĐQT SXKD 2022 và KHSXKD 2023                         icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  6. Danh sách ĐHĐCĐ thường Niên Năm 2023                                             icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  7. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường Niên Năm 2023                                  icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  8. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023                                                         icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  9. Phương án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022                     icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  10. Phương án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023                   icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  11. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tiền Lương BGĐ và CBCNV Năm 2022     icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  12. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tiền Lương BGĐ và CBCNV Năm 2023     icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  13. Tờ trình Báo cáo đầu tư mua sắm 2022 và Kế hoạch đầu tư 2023     icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  14. Tờ trình Vay vốn ngân hàng năm 2023                                                   icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  15. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023                                      icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  16. Tờ trình Tăng vốn điều lệ                                                                           icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  17. Tờ trình Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty                                  icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  18. Tờ tình bổ sung ngành nghề                                                                     icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  19. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS                                       icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  20. Điều lệ Tổ chức và hoạt động                                                                    icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  21. Thể lệ Bầu cử                                                                                              icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  22. Thông báo Ứng cử, Đề cử thành viên HĐQT và BKS                            icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  23. Đơn đề cử Thành viên HĐQT và BKS                                                      icon pdf Link xem vài tải tài liệu

  24. Đơn Ứng cử Thành viên HĐQT và BKS                                                   icon pdf Link xem vài tải tài liệu

   

 • Xem thêm...

  Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

 • Mô tả
  • 01. Thư Mời dự ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2022                                     PDF xem tại đây   
  • 02. Tài liệu ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2022                                             PDF xem tại đây      
  • 03. Báo cáo của BKS Công tác KT Hoạt động CTCP XMKG năm 2021             PDF xem tại đây
  • 04. Báo cáo HĐQT CTCP XMKG 2021 & KH Hoạt động 2022                           PDF xem tại đây
  • 05. Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán                                                  PDF xem tại đây
  • 06. Báo cáo KT HĐ SXKD 2021 & Kế hoạch SXKD 2022                                    PDF xem tại đây
  • 07. Biên bản ĐHĐCĐ CTCP XMKG                                                                       PDF xem tại đây
  • 08. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên                         PDF xem tại đây
  • 09. Biên bản kiểm tra tư các cổ đông                                                                 PDF xem tại đây
  • 10. Danh sách cổ đông                                                                                          PDF xem tại đây
  • 11. Điều lệ Tổ chức & hoạt động CTCP XMKG                                                    PDF xem tại đây
  • 12. Nghị quyết ĐHĐCĐ CTCP XMKG                                                                     PDF xem tại đây
  • 13. Nghị quyết Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022                                           PDF xem tại đây
  • 14. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2022                                               PDF xem tại đây
   • 15. Các tờ Trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2022                                                  PDF xem tại đây

   

 • Xem thêm...

  BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT SAU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - BẢN KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

 • Mô tả
 • Xem thêm...

  Biên bản Và Nghị Quyết Sau ĐHĐ Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

 • Mô tả

  1. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết                  pdf-logo Xem và tải file tại đây

  2. Biên bản kiểm tra tư cách CĐ                       pdf-logo Xem và tải file tại đây

  3. Biên bản họp ĐHĐ Cổ đông                         pdf-logo Xem và tải file tại đây

  4. Nghị Quyết                                                     pdf-logo Xem và tải file tại đây

 • Xem thêm...

  Thông Báo Mới - ĐHĐ Cổ Đông Thường niên năm 2021

 • Mô tả

  Thông báo thay đổi thời gian và bổ sung họp trực tuyến                       icon pdfXem và tải file tại đây

 • Xem thêm...

  Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

 • Mô tả

  Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:                 icon pdf Xem và tải file tại đây       

 • Xem thêm...

  CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

  MST: 1700104479

  Ngày cấp: 08/03/2021

  Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Kiên Giang

  Địa chỉ: 298 QL 80, KP Lò Bom, TT. Kiên Lương, H. Kiên Lương, Kiên Giang

  Điện thoại: 0297 3853547

  Để biết thêm thông tin về sản phẩm, phương thức mua bán, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp Phòng Kinh Doanh của công ty theo số điện thoại sau:

  Hotline hỗ trợ dịch vụ:  0297 385 3548 - Fax: 0297 385 3546

   

  + Chính sách bảo mật thông tin

   logoSaleNoti